Spring naar content

KATHEDRAALDENKERS
religieus erfgoed
generaties lang van betekenis

WIJ ZIJN KATHEDRAALDENKERS

Kennispartner en aanpakker
Kathedraaldenkers is een multidisciplinair team met een gezamenlijke passie: met alle betrokkenen een duurzame en waardevolle toekomst voor religieus erfgoed vinden. Want voortbestaan van religieus erfgoed staat onder druk, door ontkerkelijking en hoge energieprijzen. 

Kathedraaldenkers is ontstaan vanuit, en in samenwerking met COUP. In de afgelopen jaren hebben we zo’n 40 gemeentelijke kerkenvisies gestart en ontwikkeld, in co-creatie met kerken, dorpen, steden en andere partijen. We bieden maatwerk op basis van een door ons ontworpen kerkenvisiemethodiek. In vervolg hierop richten we ons actief op het zoeken en verwezenlijken van betekenisvolle perspectieven. Dat doen we op verzoek van kerkbesturen, gemeenten, en op eigen initiatief.

Thuis in kerkelijk erfgoed
Als kruisbestuiver delen wij de nieuwste inzichten, die wij op verschillende vraagstukken meteen kunnen toepassen. Daarbij verdiepen we ideeën door onder meer deelname aan prijsvragen en Europese initiatieven. Door wezenlijk onderling begrip ontstaat er krachtenbundeling in het veld van religieus erfgoed met wonderschone uitkomsten. 

Voor elke opdracht selecteren wij de aangewezen personen uit ons collectief van cultuurhistorici, ontwerpers, verduurzamingsdeskundigen, procesbegeleiders, kerkenvisie-experts, kenners van gemeentelijke beleidsterreinen en bestuurlijke besluitvorming, planologen, placemakers, antropologen, architecten, rekenaars, juristen en brede erfgoedprofessionals.

“We moeten durven denken als kathedraalbouwers,en
dingen doen waarvan toekomstige generaties zullen genieten, die de tand des tijds doorstaan.”

Herman Konings, veranderingspsycholoog.

HOE WIJ GRAAG TE WERK GAAN

Open dialoog
Kathedraaldenkers zet zich in om de scheiding tussen kerk, staat en andere groepen in de samenleving te overbruggen, om zo gezamenlijk over de toekomst van religieus erfgoed te spreken. Pas dan komen we tot de beste ideeën. Dit kan op strategisch niveau zijn met de landelijke kerkenvisie, op gemeenteniveau voor een gemeentelijke kerken- of gebedshuizenvisie, of op het niveau van een enkele kerk.

Wij zetten ons team van experts onder meer in om cultuur- en bouwhistorische waarden te beschrijven en om verduurzamingsonderzoek te doen. Onze architecten creëren enthousiasme door verbeeldingskracht. Onze rekenaars en juristen zorgen dat plannen ook realistisch en uitvoerbaar zijn. In het hele proces nemen we de behoeften van alle betrokkenen mee.

Oproep tot actie
Tot 2030 verliezen elke week naar verwachting vier kerkgebouwen in Nederland de religieuze functie (Colliers International). Dit terwijl van de ruim 7000 kerkgebouwen in Nederland 25% al herbestemd is. Onze onderzoeken bevestigen dit beeld. Veel kerkgemeenschappen vergrijzen en krimpen. Maar niet allemaal en er is ook nog veel energie!

Per gemeente brengen wij ‘de kerkenopgave’ in beeld. Zo maken we zichtbaar in welke kerken over 5, 10 of 15 jaar de religieuze functie waarschijnlijk stopt, en welke kerkbesturen nevenfuncties voor hun gebouwen zoeken. Vanuit dit inzicht kunnen we proactief en tijdig handelen. Dat is ook noodzakelijk: het verwezenlijken van een duurzame (maatschappelijke) her- of nevenbestemming kost al gauw vijf jaar. 

Ook toekomstige generaties hebben behoefte aan
‘goed leven met elkaar’ Aan ontmoeting, bezinning en verdieping.

Onze dorpen, wijken en steden hebben zich gevormd
rondom kerken; belangrijke bakens in zowel het landschap als het leven. De schoonheid van deze gebouwen en het vakmanschap van de makers, raakt ons. Kerken vertellen het verhaal van de rijke geschiedenis waarvan we deel uitmaken

TEAM

Heleen Agterhuis

Janine Mol

Rosan Pallada

Marcella Wong

Lena van der Wal

Jos Schrijen

Bink ter Weijde

Melchior Overdevest

Farabelle Calicher

Yurr Rozenberg

Joosje van Geest

Nicole Roeterdink

Ben Verfurden

René Swart

Frank van den Hoek

Kathedraaldenkers werkt ook samen met: COUP, De Groene Grachten, Buro Bélen, Gelders Genootschap e.a.

Met ons meedenken?

Pilot energiebesparing
Voortvloeiend uit de prijsvraag Sublieme Schoonheid | Sublieme Duurzaamheid ontwikkelen we een creatieve manier om stookkosten voor kerken te beheersen, getiteld: ‘Stof tot nadenken’. Zie link.

Interesse om mee te doen met de pilot?

Bel of mail met Heleen Agterhuis
emailadres: heleen@kathedraaldenkers.nl

tel: 06-46215160

Heeft u het idee dat wij u op enige manier van dienst kunnen zijn? Wilt u van gedachten wisselen met een kathedraaldenker? Graag spreken we af voor een goed gesprek.