Spring naar content

Oude Kerk Spaarndam

Het prachtige Oude Kerkje in Spaarndam is een rijksmonument dat stamt uit 1627.Door een terugloop van actieve leden is de ruimte die de kerk biedt te groot geworden. Ook beginnen de kosten voor instandhouding van de kerk steeds zwaarder te drukken. Desalniettemin is de lokale gemeenschap erg gesteld op het kerkje. Er worden muzikale evenementen en trouwerijen georganiseerd. Het kerkje is goed onderhouden, maar er zijn verbouwingswensen voor een meer multifunctionele inzet. De vraag is of het rijksmonument hiertoe voldoende mogelijkheden biedt. Ook zijn de oude kachels aan vervanging toe.

Er is een overkoepelend bestuur dat verantwoordelijk is voor de Oude Kerk en een andere nabijgelegen kerk. Zij willen zorgvuldig onderzoeken welke toekomstscenario’s voor de Oude Kerk mogelijk zijn, incl. de bijbehorende ‘business cases’ (investeringen versus opbrengsten). En of het zal lukken, door nevenactiviteiten in de kerk onder te brengen en te investeren, om een langdurig sluitende exploitatie voor elkaar te krijgen. 

Ook praktisch zijn er veel vragen. Wie kan alle extra activiteiten vanuit de Oude Kerk begeleiden en hoe lang nog? Hoe trek je publiek voor de nieuwe activiteiten? 

Met behulp van een ‘hbo-subsidie’ (herbestemmingssubsidie die via de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed met onze hulp werd aangevraagd en die ook in te zetten is voor nevenbestemmingsonderzoek) werd een onderzoek gestart door Dewi Kuen, Heleen Agterhuis, Gijs Schuurhuis (COUP), Buro Moon, DOOK erfgoedwerk en ThijsBarkmeijer, waarin al deze vraagstukken zijn onderzocht. 

Samen met een projectgroep waarin zowel lokale kerkleden, als de koster en ook bestuursleden zitting hadden, zijn in een aantal sessies toekomstscenario’s ontwikkeld. Het bestuur en de gehele kerkgemeenschap zijn eveneens betrokken. Met een team van erfgoeddeskundigen, een duurzaamheidsexpert, een bouwhistoricus, een architect en een rekenaar zijn alle scenario’s uitgewerkt. Ook zijn externe partijen onderzocht als mogelijke mede-gebruikers.

Resultaat

Het gesprek over de toekomst van de Oude Kerk is op gang gebracht en alle betrokkenen doen hieraan mee. Het is duidelijk geworden welke wegen wel en niet begaanbaar blijken te zijn. Er is zicht ontstaan op een gewenste combinatie van activiteiten en een mogelijke wijze van organiseren in de toekomst. Het gehele onderzoek, inclusief inspiratiebeelden, is vastgelegd in een zorgvuldig uitgewerkte en beeldende rapportage. De Oude Kerk is uitgenodigd door de burgerlijke gemeente om mee te doen aan een vervolgonderzoek. Hierna zullen zij hun toekomstrichting kiezen.

Interessante casus? Of interesse in deze subsidiemogelijkheid?

Wij vertellen er graag meer over en kunnen u helpen met zowel het aanvragen van de subsidie als het uitvoeren van het onderzoek. Neem contact op met Heleen Agterhuis: e-mail: heleen@kathedraaldenkers.nl, tel: 06-46215160.